Project Description

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych przy ul. Andrzeja Sołtana 7 w Świerku.

Przedmiotem inwestycji były prace związane z przebudową pomieszczenia na potrzeby pracowni radiochemicznej. W zakresie prac było wykonanie konstrukcji stalowych, montaż obudów typu Clean Room, dostawa wyposażenia śluz oraz montaż żurawia słupowego obrotowego.

Inwestor:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych przy ul. Andrzeja Sołtana 7 w Świerku

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.