Project Description

Wykonanie adaptacji laboratorium technologicznego do badań procesów litografii subpółmikrometrowej.

Przedmiotem inwestycji były prace związane z adaptacją pomieszczenia do możliwości zainstalowania urządzenia do badań procesów litografii subpółmikrometrowej oraz prace budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku.

Inwestor:

Instytut Technologii Elektronowej przy Al. Lotników 32/46 w Warszawie

Instytut Technologii Elektronowej przy Al. Lotników 32/46 w Warszawie