Project Description

Wykonanie dokumentacji i przebudowa pomieszczeń na parterze budynku MSZ przy Al. Szucha 23 w Warszawie na Centrum Prasowe oraz remont pomieszczeń Biura Rzecznika Prasowego

Inwestor:

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

Referencje: