Project Description

Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic budynku Muzeum Historycznego m. st. Warszawy na obszarze wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Inwestor:

Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestor Zastępczy:

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Generalny Wykonawca:

AMP Sp. z o.o.