Project Description

Przedmiotem inwestycji były prace związane z rewitalizacją elewacji i cokołu z piaskowca, wymianą obróbek blacharskich z miedzi oraz wymianą i rewitalizacją stolarki okiennej i drzwiowej.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.

Inwestor:

Polska Akademia Nauk