Project Description

Zrealizowano adaptację lokalu biurowego pod potrzeby nowego najemcy  w zakresie:

 • sufity podwieszane Armstrong
 • szkło budowlane, ścianki aluminiowe, drzwi całoszklane
 • wykonanie aneksu kuchennego
 • wykonanie pomieszczenia WC
 • stolarka drzwiowa p.poż. i zwykła
 • instalacja klimatyzacji
 • wykonanie instalacji teletechnicznej
 • wykonanie instalacji elektrycznej
 • rozprowadzenie wykładziny biurowej
 • wykonanie kanałów technologicznych pod montaż systemów wideo
 • instalacja floorboxów

Prace głośne prowadzone byłe poza godzinami pracy, tak aby nie stwarzać niedogodności dla istniejących użytkowników budynku.

Czas trwania adaptacji lokalu: 3 tygodnie

Inwestor:

Podmiot prywatny