Project Description

Wykonanie modernizacji Sali im. Władysława Grabskiego w Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, w tym między innymi modernizacja instalacji okablowania i urządzeń multimedialnych dzwiękowego systemu ostrzegawczego ( DSO ).

Inwestor:

Narodowy Bank Polski