Project Description

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian przyziemia budynku biurowego przy pl. Starynkiewicza 7/9 w Warszawie

Przedmiotem inwestycji były prace obejmujące wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian przyziemia, wyburzenie i wybudowanie nowych schodów, pochylni, ramp i kanałów doświetlających otaczających budynek, wybudowanie wiaty śmietnikowej oraz przeniesienie agregatu prądotwórczego.

Inwestor:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Referencja: