Project Description

Przedmiotem inwestycji było wykonanie docieplenia podcienia części budynku, wymiana okładzin schodów, regulacja istniejącego odwodnienia liniowego oraz naprawa okładzin elementów małej architektury.

Konsorcjant:

AMP SP. Z O.O.