Project Description

Wykonanie renowacji i remont części kamiennej elewacji zewnętrznej przyziemia zabytkowego budynku Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. w Warszawie wraz z wykonaniem częściowej zabudowy podcieni budynku.

Termin realizacji od 14.06.2010 r. do 19.11.2010 r.

oraz
Termin wykonania od 01.02.2011 r. do 18.07.2011 r.

Inwestor:

Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A.