Project Description

Dostosowanie szpitalnego oddziału ratunkowego do rozporządzenia ministra zdrowia w tym: budowa zadaszonego wjazdu z automatycznie otwieranymi drzwiami oraz montaż drzwi wejściowych wraz z wymianą wykładzin w istniejących pomieszczeniach oraz wykonanie instalacji:
wentylacji mechanicznej i elektrycznej.

Generalny Wykonawca:

AMP SP. Z O.O.