Project Description

Generalny remont kina

  • przywrócenie pierwotnego wyglądu  holu z początków istnienia kina
  • wybudowanie dwóch dodatkowych sal (sala Pola oraz Ingrid) z zachowaniem wysokiego reżimu akustycznego
  • instalacja klimatyzacji
  • wykonanie instalacji teletechnicznych
  • przystosowanie obiektu do potrzeb osób poruszających się na wózkach
  • wykonanie sanitariatów

Prace prowadzone były bez czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania.

Obiekt jest budynkiem zabytkowym.