Project Description

Realizacja robót budowlanych w piwnicach budynku przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

Przedmiotem inwestycji było skucie tynków ze ścian zewnętrznych oraz zdemontowanie wszystkich warstw posadzek w piwnicy, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i podłóg oraz odtworzenie posadzek. Podczas innego zadania inwestycyjnego zlecone zostało nam wykonanie szybu windowego wraz z instalacją windy.  Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.

Inwestor:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

Rzecznik Praw Obywatelskich