Project Description

Wykonanie robót remontowych oraz drenażu opaskowego w budynku biurowym przy ul. Rakowieckiej 2D w Warszawie.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych zewnętrznych i izolacji poziomej ścian fundamentowych wewnętrznych oraz osuszania zawilgoconych ścian metodą iniekcji chemicznej, częściowe wykonanie zewnętrznej izolacji termicznej ścian fundamentowych od zewnątrz wraz z odtworzeniem ścianki dociskowej, prace odtworzeniowe i naprawcze powłok tynkarskich i malarskich wewnętrznych, wykonanie obróbek blacharskich istniejących czap kominowych oraz wykonanie drenażu opaskowego. Obiekt znajduje się w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy.

Inwestor:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych