Project Description

Przedmiotem inwestycji była zmiana zagospodarowania terenu dziedzińca polegająca na rozbiórce budynku biurowo-magazynowego i budynku garażowego oraz budowie garażu podziemnego i wykonaniu elewacji budynku C.

Inwestor:

NARODOWY INSTYTUT AUDIOWIZUALNY

NARODOWY INSTYTUT AUDIOWIZUALNY

Referencje: