Project Description

Przedmiotem inwestycji były prace związane z kompleksową przebudową budynku użyteczności publicznej. W zakres prac wchodziła zmiana układu funkcjonalnego i remont pomieszczeń, wymiana instalacji, remont elewacji i połaci dachowej oraz zagospodarowanie terenu.

  • demontaże i prace rozbiórkowe, między innymi: elementów dachu, ścianek działowych, stolarki drzwiowej i okiennej, itp.
  • roboty konstrukcyjne, w tym: przebudowę dachu, wzmocnienie i uzupełnienie stropów, przebudowę klatek schodowych, izolacje,
  • roboty wykończeniowe, w tym: tynki wewnętrzne, podłoża i posadzki, sufity podwieszane, stolarka drzwiowa i okienna, prace elewacyjne,  wykończenie pomieszczeń sanitarnych, prace malarskie, itp.
  • montaż wind,
  • pełną wymianę i modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz przebudowę węzła cieplnego.

Obiekt znajduje się w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy.

Inwestor:

Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestor Zastępczy:

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Generalny Wykonawca:

A-PROJEKT SP. Z O.O.

[A] A-PROJEKT