Project Description

Zaprojektowanie i wykonanie obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zadania inwestycyjnego pt. Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków
Chronionych „Ptasi Azyl”
.

Generalny Wykonawca:

AMP SP. Z O.O.