Project Description

Na przestrzeni minionych lat zostały zrealizowane przebudowy i modernizacje dźwigów osobowych oraz budowy platform wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Zespole Budynków Kancelarii Prezydenta RP tj. w Belwederze, Pałacu Prezydenckim i Kancelarii Prezydenta jak również remonty poszczególnych pięter i skrzydeł w Pałacu Prezydenckim.

Rrealizacja systemu przeciwpożarowego w Pałacu Prezydenckim. W zakres wchodziły:

  • wydzielenia pożarowe klatek schodowych i pomieszczeń technicznych
  • oddymianie klatek schodowych
  • wymiana stolarki drzwiowej
  • zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji
  • uszczelnienia przepustów instalacyjnych w ścianach i stropach
  • montaż dodatkowych klap pożarowych na istniejących kanałach celem dopasowania do wyznaczonych stref pożarowych
  • wymiana istniejących siłowników przy klapach pożarowych, instalacja elektryczna
  • wymiana istniejącego systemu sygnalizacji pożaru
  • skonfigurowanie centrali SSP zgodnie z uzgodnionym scenariuszem pożarowym oraz doprowadzenie sygnału alarmowego do jednostki Straży Pożarnej

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.

Inwestor:

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej