Project Description

Dokończenie Centrum Neurobiologii realizowanej w formie rozbudowy Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie.

Inwestor:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk