Project Description

Wykonanie remontu i modernizacji zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego – Pałacu Ślubów usytuowanego przy Placu Zamkowym 6 w Warszawie.