Project Description

Przebudowa budynku dworca PKP Prabuty

Przedmiotem inwestycji była przebudowa zabytkowego budynku dworca kolejowego Prabuty, renowacja elewacji i dachu, wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, zagospodarowania terenu, elementów małej architektury oraz likwidacja barier architektonicznych i zwiększenie dostępności budynku i jego otoczenia dla osób z niepełnosprawnościami.

Inwestor:

PKP POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.

PKP POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. LOGO