Project Description

Wybudowanie nowego budynku dworca PKP Nidzica wraz z budową wiaty rowerowej

Przedmiotem inwestycji była budowa budynku dworca kolejowego Nidzica wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, rozbiórka budynku strarego dworca, wykonanie zagospodarowania terenu, elementów małej architektury oraz budowa wiaty rowerowej.

Inwestor:

PKP POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.

PKP POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. LOGO