Project Description

Przychodnia przy ul. Dąbrowszczaków 5a w Warszawie

Przedmiotem inwestycji było wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową łącznika w budynku, wykonanie osłon radiologicznych w pracowni RTG oraz dostawa i instalacja kabiny audiometrycznej.

Inwestor:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ