Project Description

Przedmiotem inwestycji była przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.

Konsorcjant:

AMP SP. Z O.O.