Project Description

Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31. Jest to obiekt zabytkowy.

W zakres zadań powierzonych naszej firmie jako generalnemu wykonawcy wchodziły m.in.:

 • Wykonanie instalacji p.poż;
 • Wymiana stolarki okiennej;
 • Wymianę stolarki drzwiowej;
 • Wzmocnienie i impregnację istniejącej więźby dachowej;
 • Montaż stopni i ław kominiarskich;
 • Naprawę kominów;
 • Wykonanie ścian i sufitów z płyt g-k o odpowiedniej odporności ogniowej;
 • Wykonanie ocieplenia stropodachu;
 • Wykonanie zabezpieczenia otworu nad parterem;
 • Wymianę opraw oświetleniowych na II p oraz miejscowe wykonanie instalacji elektrycznych;
 • Wykonanie instalacji SSP;
 • Wykonanie instalacji oddymiania;
 • Wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego;
 • Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania klimatyzacji (w piwnicy, na parterze oraz I i II piętrze);
 • Wykonanie instalacji elektrycznej;
 • Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania nasad kominowych;
 • Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb SSP.

Generalny Wykonawca:

[A] A-PROJEKT