Project Description

 Modernizacja Parteru Pawilonu IV, w tym Holu Głównego i pomieszczeń po Izbie Przyjęć dla potrzeb Działu Statystyki, Pracowni Endoskopii i Przychodni Przyszpitalnej w Szpitalu Grochowskim w Warszawie. Jest to obiekt zabytkowy.

Generalny Wykonawca:

AMP SP. Z O.O.